Uttho meri duniya ke garibon ko jaga dokhak-e-umara ke dar-o-divar hila dogarmao gulamon ka lahu soz-e-yaqin sekunjishk-e-phiromaya ko shahin se lada dosultani-e-jamahur ka aata hai zamanajo naqsh-e-kuhan tum ko nazar aaye mita dojis khet se dahaqan ko mayassar nahi rozius khet ke har khosha-e-gundam ko jala dokyon khaliq-o-makhaluq mein hayal rahen pardepiran-e-kalisa ko kalisa se hata domain nakhush-o-bezar hun marmar ke silon semere liye matti ka haram aur bana dotahazib-e-navin kargah-e-shishagaran haiaadab-e-junun shayar-e-mashriq ko sikha do

Your Comment Comment Head Icon

Login